kaart(en) voor het kerstconcert op 15 december 2018 in de Dorpskerk.

 

Belangrijk voor als wij u tussentijds ergens van op de hoogte moeten stellen.

 

Ik bevestig hiermee mijn aankoop en ga daarmee de verplichting aan nu direct € 10,- per kaart over te maken op bankrekening NL69 RABO 0190 5247 58 t.n.v. Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas.

De kaart(en) ligt/liggen dan voor u klaar in de kerk op de avond van het optreden. Annulering is alleen mogelijk in geval van ziekte of andere overmacht. Wij heten u graag van harte welkom bij het concert.