De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas verkrijgt haar middelen uit:
–          donaties, giften en schenkingen;
–          erfstellingen en legaten;
–          opbrengsten van activiteiten;
–          subsidies en andere baten.

Jaarlijks wordt door het bestuur van de stichting financiële verantwoording afgelegd.

Klik op Jaarverslag 2018 en download het jaarverslag over 2018 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2017 voor het jaarverslag over 2017 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2016 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2016 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2015 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2015 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2014 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2014 in PDF-formaat.