De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas verkrijgt haar middelen uit:
–          donaties, giften en schenkingen;
–          erfstellingen en legaten;
–          opbrengsten van activiteiten;
–          subsidies en andere baten.

Jaarlijks wordt door het bestuur van de stichting financiële verantwoording afgelegd.

Klik op jaarverslag 2020 en terugblik en download het jaarverslag, waarin deze keer ook een terugblik tot 2014 is opgenomen.
En hier vindt u de Jaarrekening VDKWM 2020 over dit bijzondere jaar.
Klik op Jaarverslag 2019 en download het jaarverslag over 2018 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2018 en download het jaarverslag over 2018 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2017 voor het jaarverslag over 2017 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2016 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2016 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2015 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2015 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2014 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2014 in PDF-formaat.